Ετήσια Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Απογόνων Καραγατσιανών-Αδριανουπολιτών “Η ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ” με οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.

Ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Κεμαλής Δημήτριος αναλύοντας τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2015, στάθηκε στα προβλήματα που ανακύπτουν από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Λυμπερίδης Αθανάσιος έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των δράσεων και των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια του 2015, ενώ παρουσίασε και τους στόχους για το τρέχον έτος.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση όπου ακούστηκαν ερωτήσεις και προτάσεις των μελών.